18 de desembre de 2007

Sèrie taca
"taca i l'equilibri del clown ballador"


"taca i trio devastador"


"taca i bobbies precipitats"Fotomuntatges de la taca Incertesa,